Dag van de Wijkverpleging

Werk jij in de wijkzorg? Mis deze dag dan niet!
Dag van de Wijkverpleging 2022

Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, groeit. Met als gevolg dat de complexiteit van de zorgvraag blijft toenemen. Wat betekent dat voor jou als zorgprofessional?

De Dag van de Wijkverpleging richt zich op actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. We nemen je mee in de verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu in de wijkzorg spelen. De combinatie van deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops op niveau, bieden jou praktische oplossingen voor in de dagelijkse praktijk.

Workshops op niveau, interessante sprekers en actuele vraagstukken. Mis deze dag niet!

Het programma is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de wijkzorg, zowel (wijk)verpleegkundigen als verzorgenden én managers.

Nieuwsgierig naar wat je kunt verwachten? Bekijk hier de video van een vorige editie!

Wat je hebt geleerd na de Dag van de Wijkverpleging:

  • om te gaan met eenzaamheid
  • hoe je het heft in eigen handen neemt
  • op welke manier vakbekwaam indiceren jou helpt
  • wat de Wet zorg en dwang betekent voor jouw werk
  • meer over de ontwikkelingen omtrent thuiswonende mensen met dementie

Dag van de Wijkverpleging | Programma

Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de wijkverpleging. In de middag kun je kiezen voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus.

09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan? Tijdens deze openingspresentatie word je meegenomen in de ontwikkelingen rond wijkverpleging.

10.20
Lees meer Sluiten
Soepele samenwerking: dwars door alle muren en organisaties heen!

Werkzaam in de thuiszorg is de zorg en samenwerking rondom complexe ouderenzorg een uitdaging waar je elke dag tegenaan loopt. Hoe zouden we het voor elkaar kunnen krijgen dat alle betrokken hulpverleners goed op de hoogte zijn van de wens van de patiënt? Hoe zorgen we ervoor dat de oudere thuis de best passende zorg en behandeling krijgt? Hoe zorgen we ervoor dat we goed weten wie alle betrokkenen zijn, en dat we geen schakels missen? Hoe zorgen we ervoor dat de informatie en gemaakte afspraken duidelijk en up-to-date zijn bij al deze betrokkenen, dwars door alle muren en organisaties heen? Vanuit de praktijk wordt geschetst wat goed werkt, maar ook waar we samen nog voor uitdagingen staan.

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Heft in eigen handen

Via een terugblik op het ochtenddeel voor de pauze, komen we aan bij het heft in eigen handen nemen.

Leiderschap is een modewoord op het moment. Er zijn mensen die denken dat je dan allemaal managementvaardigheden moet ontwikkelen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je vertoont leiderschap als je een goede professional bent. Als je weet wat je doet, wat je wil bereiken, en wat daar voor nodig is, dan kun je dat alleen maar organiseren als je leiderschap toont. Dat je samenwerking zoekt met mensen die je verder kunnen helpen. Laat je inspireren door Henk, want een beetje een rebelse houding mag best in de wijk!

12.00
Lees meer Sluiten
Probleemgedrag in de wijk

Hoe ga je om met probleemgedrag in de wijk? Denk aan agressie, claimend gedrag, manipuleren.

En wat zijn de kaders vanuit jouw organisatie hierin, wat is acceptabel?

12.45
Lunchpauze
13.45
Workshopronde 1
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 2
16.15
Afsluiting

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Dag van de Wijkverpleging | Workshops

Op niveau: 

  • Managers
  • (Wijk)verpleegkundige
  • Verzorgende

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops. Dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers.

Alle workshops zijn in beide rondes, tenzij anders aangegeven. 


Workshops voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden: 

1
Lees meer Sluiten
Vakbekwaam indiceren anno nu

Wat zijn je ervaringen sinds de ingang van het indiceren en zorg organiseren in de wijk. Wat kan er beter en tegen welke uitdagingen loop je zoal aan? Hoe zorgen jij en jouw collega-wijkverpleegkundigen ervoor dat het diagnosticeren, indiceren en organiseren niet alleen op hoog niveau blijft, maar ook continu verbetert? En wat kan intercollegiale toetsing bijdragen aan de kwaliteit van zorg?

Deze workshop vindt alleen plaats in workshopronde 2.

2
Lees meer Sluiten
EBP: 'Echt Betere Patiëntenzorg' in de wijk

In deze workshop word je meegenomen in de wereld van evidence-based practice (EBP). We zetten EBP in voor “echt betere patiëntenzorg”; waarom is dat belangrijk? Hoe kun je hiermee morgen zelf aan de slag? Voor degenen die al verder willen; wat kun je samen met jouw collega’s? We kijken naar hoe andere wijkverpleegkundigen met EBP werken aan betere zorg en delen ook de ervaringen en tips van de deelnemers. Deze workshop biedt een kennismaking met EBP én ideeën om in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

3

Wat is jouw rol als professional bij thuiswonende mensen met dementie? Opvattingen vanuit de Sociale Benadering van Dementie: hierin leren we dat dementie nooit alleen de persoon zelf treft, maar ook zeer ingrijpend is voor zijn of haar omgeving. Bovendien benadrukt de sociale benadering dat mensen met dementie hun eigen leven op zinvolle wijze willen blijven invullen, net als iedereen. Frans geeft je in deze workshop vele handvatten voor de praktijk mee.

4
Lees meer Sluiten
Wet zorg en dwang: in de praktijk

Volgens de nieuwe Wet zorg en dwang (die vanaf 1 januari 2020 is ingegaan) mag onvrijwillige zorg ook thuis toegepast worden. Maar er gelden wel extra zorgvuldigheidseisen. De Wet Zorg en Dwang vervangt de BOPZ. Hiermee worden onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten duidelijker geregeld. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je voor veiligheid en vrijheidsbeperking of ga je op zoek naar alle mogelijkheden voor zorg zónder dwang? Ben je benieuwd wat voor gevolgen de Wet Zorg en Dwang voor jou heeft en wil jij graag praktische tips? Kom dan naar deze workshop!

5
Lees meer Sluiten
Eenzaamheid en claimend gedrag

Hoe help je cliënten met eenzaamheid? Eenzaamheid leidt bij veel mensen tot problemen: een vermindert welbevinden, somberheid, maar soms ook tot claimend gedrag;soms staat je met je jas en tas klaar te vertrekken, maar je komt maar niet weg, omdat hij/zij je probeert bij je te houden. Hoe ga je om met zulke (toch wel lastige) situaties? Kun je iets doen om de eenzaamheid te verminderen? Hoe ga je om met de onmacht die de eenzaamheid van de ander bij je op kan roepen? Al dit soort vragen komen in de workshop aan bod.


Workshops voor managers en wijkverpleegkundigen: 

Let op: bovenstaande workshops kunnen voor jou als manager ook zeker interessant zijn: het geeft inzicht in waar jouw medewerkers tegen aan lopen, meld je daarvoor dus gerust aan. Daarnaast zijn onderstaande workshops speciaal voor jou als manager of wijkverpleegkundige te volgen:

6 TIP
Lees meer Sluiten
Anders organiseren van wijkverpleegkundige zorg

Wijkverpleegkundigen hebben in 2015 met de ‘Aanspraak Verpleging zonder Verblijf’ een eigenstandige positie gekregen in de eerstelijn. Dit heeft gevolgen op diverse gebieden. Zo ligt de nadruk nu niet meer zozeer op het uitvoeren van verrichtingen, maar op het behalen van resultaten. Een ander gevolg is dat de wijkverpleegkundige nu als autonome professional wordt beschouwd, en dat heeft consequenties voor de positionering binnen de huidige organisatie. Het professionele besluit over welke zorg nodig is, is immers leidend voor de zorg die wordt ingezet. De wijkverpleegkundige heeft hierdoor een centrale en cruciale rol in de organisatie. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van zorg.

Bij TWB Thuiszorg met Aandacht zijn wijkverpleegkundigen daarom op een andere, nieuwe manier gepositioneerd. Samen met een zorgmanager zijn zij vanaf 2019 verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van een cluster van teams. En rapporteren rechtstreeks aan de bestuurder.

In deze interactieve presentatie worden de worden de ervaringen van TWB met deze werkwijze gedeeld. De bestuurder van TWB deelt ervaringen. Daarnaast zal ook Henk Rosendal, bestuurder van SBW, participeren. Hij was intensief betrokken bij deze transitie.

Deze workshop vindt alleen plaats in workshopronde 1.

7
Lees meer Sluiten
Wet zorg en dwang: in de praktijk

Volgens de nieuwe Wet zorg en dwang (die vanaf 1 januari 2020 is ingegaan) mag onvrijwillige zorg ook thuis toegepast worden. Maar er gelden wel extra zorgvuldigheidseisen. De Wet zorg en dwang vervangt de BOPZ. Hiermee worden onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten duidelijker geregeld. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je voor veiligheid en vrijheidsbeperking of ga je op zoek naar alle mogelijkheden voor zorg zónder dwang? Ben je benieuwd wat voor gevolgen de Wet zorg en dwang voor jou heeft en wil jij graag praktische tips? Kom dan naar deze workshop!

Dag van de Wijkverpleging | Sprekers

Dag van de Wijkverpleging | Video

Bekijk hier de terugblik op de Dag van de Wijkverpleging 2019.

Dag van de Wijkverpleging | Info & Locatie

Datum en locatie
Vrijdag 21 januari 2022 | ReeHorst, Ede

 

Bekijk hier hoe je de ReeHorst het beste kunt bereiken.

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de wijkzorg.

Tarieven
€ 279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
€ 239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief – eerste 50 aanmeldingen
€ 239,- p.p. (btw vrij) | Ledentarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
€ 899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
De Dag van de Wijkverpleging is voor 5 punten geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals scholing Wijkverpleegkunde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Christa van den Hurk (Portfoliomanager)
M: 06 – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Praktische vragen?

Zwanet Vierstra (Eventcoördinator)
T: 030 638 36 53
M: 06 4794 7739
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Kevin Pols (Sales manager)

T: 010 – 742 10 24
E: kevin@crossmedianederland.com