Congres De Grote Thuiszorgdag

Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers in de thuiszorg

Door de vergrijzing groeit het aantal ouderen. Nu woont slechts 4 procent van hen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De overige ouderen wonen al zelfstandig. Door de verwachte afname van het aantal ouderen in zorginstellingen, zal het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, verder groeien.

Actuele vraagstukken op het gebied van wijkverpleging
Op het congres De Grote Thuiszorgdag kom je alles te weten over actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu spelen in de thuiszorg, komen aan bod. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops en een (optioneel) managementtraject, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk.

Het Grote Thuiszorgdebat
Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de wijkverpleging en discussieer je mee tijdens Het Grote Thuiszorgdebat.

Workshops en optioneel managementtraject
In de middag kun je kiezen voor het optionele managementtraject en maak je de vertaalslag naar de praktijk. Of woon inspirerende en praktische workshops en leer o.a.:

  • Om te gaan met psychiatrische problematiek
  • Een delier in de palliatieve fase herkennen
  • Agressie voorkomen
  • Tools om jou als indicerende wijkverpleegkundige te ondersteunen
  • Hoe je EBP kunt inzetten in de wijk

Workshops, interessante sprekers, actuele vraagstukken, een managementtraject:
mis deze dag voor en over de thuiszorg niet!

09.00 uur
Ontvangst

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.40 uur
Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan? Hoe gaan we ermee om en wat staat ons te wachten in de komende jaren?
Aan bod komt o.a.:

  • Het Kwaliteitskader wijkverpleging is gereed. Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?

10.00 uur
HET GROTE THUISZORGDEBAT
Straks wonen miljoenen ouderen thuis. Als we nu geen plannen maken hoe we in de toekomst de zorg voor thuiswonende ouderen regelen, zitten we over tien of twintig jaar met onze handen in het haar. Maak jij je zorgen over de toekomst?
Tijdens Het Grote ThuiszorgDebat discussieer je mee over actuele vraagstukken in de thuiszorg en krijg je volop de gelegenheid vragen te stellen!
Uitgenodigd voor Het Grote Thuiszorgdebat: kamerleden, bestuurder, zorgverzekeraar, IGZ, NPCF

11.15 uur
Koffie- en theepauze

11.45 uur
De toekomst van de zorg, the sixth sense
Hoe ziet onze (thuis)zorg eruit over 5, 10 en 20 jaar? Hoe kunnen we omgaan met alle problemen die er op ons afkomen? Wat voor kansen bieden nieuwe technologieën ons? En hoe kunnen wij als mensen een goede balans vinden tussen ‘koude techniek’ en ‘warme, menselijke zorg’?
Daan Dohmen, CEO FocusCura en Raadslid voor Volksgezondheid en Samenleving

12.30 uur
Lunchpauze

13.30 uur
Workshopronde 1 & start managementtraject

14.35 uur
Pauze

15.05 uur  
Workshopronde 2 & vervolg managementtraject

16.10 uur
Einde

1A. Een delier in de palliatieve fase herkennen – niveau: basis
Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In deze workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

1B. Een delier in de palliatieve fase – niveau: gevorderden*
Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

2. Veilig op huisbezoek
Binnen de thuiszorg zien we een toename van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Als zorgprofessional word je geconfronteerd met steeds complexer gedrag. In deze workshop gaan we in op de veiligheidsaspecten van huisbezoek. Je maakt kennis met scannen van de omgeving, je eigen houding en keuzes maken op basis van een risicoschatting.
Sjors Verdiesen en Peter Moors, trainers, Locus training, coaching en advies

3. Gluren bij de buren
Hoe kun je als wijkverpleegkundige jouw handelen kritisch beschouwen en tot nieuwe inzichten komen? Door te gluren bij de buren! Het kan je heel veel brengen om eens met je collega’s van diverse organisaties in gesprek te gaan. Je zal versteld staan van de onderlinge verschillen in werkwijze en indicering, want het kan er elders compleet anders aan toe gaan. Deze interactieve workshop zal je inzichten verrijken, want wat kun je leren van de verschillen die er zijn?
Henk Rosendal, lector Wijkzorg, Hogeschool Rotterdam en José van Dorst, bestuurder en docent/coach bij SBW, verzorgt vakinhoudelijk management voor wijkverpleegkundigen vanuit zelfstandig ondernemerschap

4. Dementie
Meer informatie volgt spoedig.

5. Psychiatrische problematiek in de wijk
Meer informatie volgt spoedig.
Carina Veraart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, deskundige CCE

6. Hoe je als wijkverpleegkundige EBP aanzwengelt
Waarom handel je eigenlijk zoals je handelt? Vraag je je dit wel eens af? Kom dan naar deze workshop over EBP inzetten. Marieke Goris, een wijkverpleegkundige van Thebe die betrokken was bij de invoering van EBP in de organisatie, vertelt in een artikel: ‘We zien zelf inmiddels de meerwaarde van EBP: op de lange termijn levert die werkwijze vaak tijd op en zo houd je bovendien de kwaliteit van zorg hoog. Als wijkverpleegkundige EBP inzetten is een mooie manier om ons als beroepsgroep te profileren, zowel binnen de organisatie als landelijk. Het is een vorm van verpleegkundig leiderschap.’ Lees hier het hele artikel ‘Hoe je als verpleegkundige EBP aanzwengelt’ >
Linda van Puijenbroek, Myrjam van Dorst en Alieke van der Stelt, wijkverpleegkundigen bij Thebe

7. Verpleegkundig rekenen met MeneerMegens
In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met jouw rekenvaardigheid. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen die werkzaam is in de wijk, te verhelderen. Voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden. Meneer Megens biedt (de) uitkomst!
Leestip!‘Meneer Megens maakt verpleegkundig rekenen leuk’ >
Videotip! Voorbeeldles Verpleegkundig Rekenen >
Dirk Megens, docent (verpleegkundig) Rekenen en Youtuber

Onder voorbehoud:

8. Jouw rol in hygiëne

* Voor workshops voor gevorderden is kennis met betrekking tot het onderwerp nodig.

Middagprogramma voor managers:

13.30 uur
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

13.40 uur
Vertaalslag naar de praktijk
Welke nieuwe accenten brengen de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de wijkverpleging met zich mee voor de dagelijkse praktijk?

14.30 uur
– Best Practice over het doorvoeren van verbeteringen in de wijkverpleging – Leren van bestaande initiatieven
– Wat als zelfsturing niet goed gaat?

16.00 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter

16.15 uur
Netwerkborrel

Daan Dohmen

Daan Dohmen is ondernemer en wetenschapper met een passie voor zorg. Deze passie ontstond tijdens zijn werk als assistent-verpleegkundige in de ouderenzorg en resulteerde in de oprichting van het internationale zorginnovatiebedrijf FocusCura. Na zijn Master Industrial Engineering met specialisatie Management of Medicine promoveerde Dohmen cum laude op implementatie van eHealth aan de Universiteit Twente. In 2015 werd hij benoemd als Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Dit adviesorgaan adviseert het Kabinet en Staten Generaal gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op het domein van zorg en samenleving. Daan Dohmen combineert ondernemerschap, wetenschap, kennis over gezondheidszorg met een ‘menselijke maat’ om zo unieke en innovatieve oplossingen te vinden waarmee kwetsbare mensen hun leven onafhankelijk en gelukkig zo lang mogelijk kunnen leven.

José van Dorst

José van Dorst is vice-voorzitter van de fractie Wijkverpleegkundigen van V&VN. Zij startte samen met Henk Rosendal de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW).

Myrjam van Dorst

Myriam van Dorst is wijkverpleegkundige bij Thebe. Betrokken bij de keuze voor het Omaha classificatiesysteem en de implementatie van het digitale zorgdossier binnen de organisatie. Evidenced Based Practice werkgroep mee opgericht, die de kwaliteit van zorg binnen de organisatie bevordert aan de hand van onder andere wetenschappelijke onderbouwing.

Dirk Megens

Dirk Megens, alias MeneerMegens, is docent op het ROC Nijmegen. Hij is in 2014, op verzoek van zijn BBL-studenten, begonnen met het opnemen van online rekenvideo’s. Hij was de eerste die een volledige lessenserie van alle onderwerpen van Verpleegkundig Rekenen gratis beschikbaar heeft gesteld op YouTube. Wekelijks wordt zijn kanaal tussen de 7.500 en 10.000 keer bekeken. Anno 2017 heeft MeneerMegens zijn kanaal uitgebreid met een website waarop nog allerlei gratis downloads voor (verpleegkundig) rekenen te vinden zijn. Hij is al een aantal keer spreker geweest op diverse rekencongressen om de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn manier van rekenen. Daarnaast krijgt hij vrijwel dagelijks vragen uit het hele land, om hen verder te helpen met hun rekenproblemen.

Peter Moors

Peter Moors is trainer bij Locus, dat trainingen, individuele trajecten consultatie en advies geeft op het vlak van versterken van zelfzorg en weerbaarheid van medewerkers, omgaan met agressie/grensoverschrijding en andere vormen van complex gedrag, fysieke interventies in de zorg, gespreksvaardigheid/interactie, begeleiden teams, en opleiden van (interne) trainers en collegiale coaching en bedrijfsopvangteams (BOT)

Linda van Puijenbroek

Linda van Puijenbroek is wijkverpleegkundige bij Thebe. Betrokken bij de oprichting van de werkgroep Evidence Based Practice en de VAR van Thebe Wijkverpleging. Nu actief lid van beide. Dit geeft haar de kans om een rol te spelen in de kwaliteit van de zorg en het beleid bij Thebe.

Henk Rosendal

Henk Rosendal is lector Wijkzorg aan de Hogeschool in Rotterdam. Hij startte samen met José van Dorst de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW).

Alieke van der Stelt

Alieke van der Stelt is 2 jaar werkzaam bij Thebe als wijkverpleegkundige. Eén jaar geleden is zij bij de EBP groep aangesloten, omdat dit niet in ieder buurtteam werd ingezet. Alieke vindt het belangrijk dat EBP wordt toegepast in de dagelijkse zorg, zodat kwalitatief goede zorg geleverd kan worden.

Sjors Verdiesen

Sjors Verdiesen is trainer bij Locus, dat trainingen, individuele trajecten consultatie en advies geeft op het vlak van versterken van zelfzorg en weerbaarheid van medewerkers, omgaan met agressie/grensoverschrijding en andere vormen van complex gedrag, fysieke interventies in de zorg, gespreksvaardigheid/interactie, begeleiden teams, en opleiden van (interne) trainers en collegiale coaching en bedrijfsopvangteams (BOT).

Paul Vogelaar

Paul Vogelaar is zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Managerstarief
€ 560,- per groep (excl. btw) | Groepstarief: 1 manager en 2 verpleegkundigen/verzorgenden*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.