De Grote Thuiszorgdag

Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers in de thuiszorg

Door de vergrijzing groeit het aantal ouderen. Nu woont slechts 4 procent van hen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De overige ouderen wonen al zelfstandig. Door de verwachte afname van het aantal ouderen in zorginstellingen, zal het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, verder groeien.

Actuele vraagstukken
Op De Grote Thuiszorgdag kom je alles te weten over actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu spelen in de thuiszorg, komen aan bod. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops en een (optioneel) managementtraject, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk.

Het Grote Thuiszorgdebat
Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de thuiszorg en discussieer je mee tijdens Het Grote Thuiszorgdebat.

Workshops en optioneel managementtraject
In de middag kun je kiezen voor het optionele managementtraject en maak je de vertaalslag naar de praktijk. Of woon inspirerende en praktische workshops en leer o.a.:

  • Om te gaan met psychiatrische problematiek
  • Een delier in de palliatieve fase herkennen
  • Agressie voorkomen
  • Tools om jou als indicerende wijkverpleegkundige te ondersteunen
  • Hoe je EBP kunt inzetten in de wijk

Workshops, interessante sprekers, actuele vraagstukken, een managementtraject:
mis deze dag voor en over de thuiszorg niet!

09.00 uur
Ontvangst

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.40 uur
Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan? Hoe gaan we ermee om en wat staat ons te wachten in de komende jaren?

10.00 uur
HET GROTE THUISZORGDEBAT
Straks wonen miljoenen ouderen thuis. Als we nu geen plannen maken hoe we in de toekomst de zorg voor thuiswonende ouderen regelen, zitten we over tien of twintig jaar met onze handen in het haar. Maak jij je zorgen over de toekomst?
Tijdens Het Grote ThuiszorgDebat discussieer je mee over actuele vraagstukken in de thuiszorg en krijg je volop de gelegenheid vragen te stellen!
Uitgenodigd voor Het Grote Thuiszorgdebat: verschillende kamerleden

11.15 uur
Koffie- en theepauze

11.45 uur
Volgt binnenkort

12.30 uur
Lunchpauze

13.30 uur
Workshopronde 1 & start managementtraject

14.35 uur
Pauze

15.05 uur  
Workshopronde 2 & vervolg managementtraject

16.10 uur
Einde

1A. Een delier in de palliatieve fase herkennen – niveau: basis
Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In deze workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

1B. Een delier in de palliatieve fase – niveau: gevorderden*
Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

2. Agressie voorkomen
Meer informatie volgt spoedig.

3. Dementie
Meer informatie volgt spoedig.

4. Psychiatrische problematiek in de wijk
Meer informatie volgt spoedig.

Onder voorbehoud:

5. Hulpmiddelen bij het indiceren  voor wijkverpleegkundigen
Van diagnose tot herindiceren

6. EBP inzetten in de wijk – voor wijkverpleegkundigen
Hoe je als wijkverpleegkundige EBP aanzwengelt

7. Jouw rol in hygiëne

* Voor workshops voor gevorderden is kennis met betrekking tot het onderwerp nodig.

Middagprogramma voor managers:

13.30 uur
Opening door de dagvoorzitter Joost Hoebink

13.40 uur
Vertaalslag naar de praktijk

14.30 uur
– Best practices
– Wat als zelfsturing niet goed gaat?

16.00 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter

16.15 uur
Netwerkborrel

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Managerstarief
€ 560,- per groep (excl. btw) | Groepstarief: 1 manager en 2 verpleegkundigen/verzorgenden*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.