Congres De Grote Thuiszorgdag

Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers in de thuiszorg

Door de vergrijzing groeit het aantal ouderen. Nu woont slechts 4 procent van hen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De overige ouderen wonen al zelfstandig. Door de verwachte afname van het aantal ouderen in zorginstellingen, zal het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, verder groeien.

Actuele vraagstukken op het gebied van wijkverpleging
Op het congres De Grote Thuiszorgdag kom je alles te weten over actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu spelen in de thuiszorg, komen aan bod. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops en een (optioneel) managementtraject, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk.

Het Grote Thuiszorgdebat
Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de wijkverpleging en discussieer je mee tijdens Het Grote Thuiszorgdebat.

Workshops en optioneel managementtraject
In de middag kun je kiezen voor het optionele managementtraject en maak je de vertaalslag naar de praktijk. Of woon inspirerende en praktische workshops en leer o.a.:

 • Om te gaan met psychiatrische problematiek
 • Een delier in de palliatieve fase herkennen
 • Agressie voorkomen
 • Tools om jou als indicerende wijkverpleegkundige te ondersteunen
 • Hoe je EBP kunt inzetten in de wijk

Workshops, interessante sprekers, actuele vraagstukken, een managementtraject:
mis deze dag voor en over de thuiszorg niet!

09.00 uur   Ontvangst

09.30 uur   Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.40 uur   Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging
Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan, en hoe gaan we daarmee om?
Henk Rosendal, lector Wijkzorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

09.55   Het Kwaliteitskader wijkverpleging

 • Het Kwaliteitskader wijkverpleging is gereed.
 • Hoe geef je concreet handen en voeten aan het kwaliteitskader in de praktijk?
 • Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?

Videoboodschap door: Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap UMC Utrecht en chief nursing officer

10.00 uur   HET GROTE THUISZORGDEBAT
Straks wonen miljoenen ouderen thuis. Als we nu geen plannen maken hoe we in de toekomst de zorg voor thuiswonende ouderen regelen, zitten we over tien of twintig jaar met onze handen in het haar. Maak jij je zorgen over de toekomst?
Tijdens Het Grote ThuiszorgDebat discussieer je mee over actuele vraagstukken in de thuiszorg en krijg je volop de gelegenheid vragen te stellen!
Debatleden:

 • Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg, Inspectie Gezondheidszorg (IGJ)
 • Caroline Smeets, wijkverpleegkundige, initiatiefneemster actiedag Meer zorg, minder papier
 • Annemieke van Hees, manager Zorginkoop Integrale Zorg, VGZ – zorgverzekeraar
 • Nienke Bleijenberg, Lector Proactieve Ouderenzorg, Lectoraat Chronisch Zieken, Hogeschool Utrecht

11.15 uur   Koffie- en theepauze

11.45 uur   De toekomst van de zorg, the sixth sense
Hoe ziet onze (thuis)zorg eruit over 5, 10 en 20 jaar? Hoe kunnen we omgaan met alle problemen die er op ons afkomen? Wat voor kansen bieden nieuwe technologieën ons? En hoe kunnen wij als mensen een goede balans vinden tussen ‘koude techniek’ en ‘warme, menselijke zorg’?
Daan Dohmen, CEO FocusCura en Raadslid voor Volksgezondheid en Samenleving

12.30 uur   Lunchpauze

13.00 uur   Pauzeworkshop: Fysieke belasting; zorg ook goed voor jezelf!  Lees meer >>

13.40 uur   Workshopronde 1 & start managementtraject

14.45 uur   Pauze

15.15 uur   Workshopronde 2 & vervolg managementtraject

16.20 uur   Einde

1A. Een delier in de palliatieve fase herkennen – niveau: basis
Een delier komt in de palliatieve fase veel voor. Denk aan een delier bij een verandering van bewustzijn en aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie als dit beeld in korte tijd (uren tot dagen) is ontstaan en de ernst van de symptomen een wisselend patroon laten zien. Een delier is een ernstig, spoedeisend beeld dat wordt uitgelokt door één of meer somatische stoornissen. Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In deze workshop staan we stil bij het herkennen en signaleren van een delier. Ook besteden we aandacht aan de benadering van mensen die te maken krijgen met een delier, zowel patiënten als hun naasten.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

1B. Een delier in de palliatieve fase – niveau: gevorderden*
Het effect van een delier op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt en op diens naasten is groot. Onderzoek naar en behandeling van de oorzaken staan centraal in de aanpak, maar ook een symptomatische benadering behoort tot de mogelijkheden. In de workshop staan we stil bij het signaleren van een delier. Daarnaast bekijken we de meest voorkomende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve en terminale levensfase. Tenslotte krijgen deelnemers aan de workshop tips over de symptomatische behandeling van een delier en de behandeling van een delier als gevolg van opiaatgebruik.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

2. Veilig op huisbezoek
Binnen de thuiszorg zien we een toename van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Als zorgprofessional word je geconfronteerd met steeds complexer gedrag. In deze workshop gaan we in op de veiligheidsaspecten van huisbezoek. Je maakt kennis met scannen van de omgeving, je eigen houding en keuzes maken op basis van een risicoschatting.
Sjors Verdiesen en Peter Moors, trainers, Locus training, coaching en advies

3. Gluren bij de buren
Hoe kun je als wijkverpleegkundige jouw handelen kritisch beschouwen en tot nieuwe inzichten komen? Door te gluren bij de buren! Het kan je heel veel brengen om eens met je collega’s van diverse organisaties in gesprek te gaan. Je zal versteld staan van de onderlinge verschillen in werkwijze en indicering, want het kan er elders compleet anders aan toe gaan. Deze interactieve workshop zal je inzichten verrijken, want wat kun je leren van de verschillen die er zijn?
Henk Rosendal, lector Wijkzorg, Hogeschool Rotterdam en José van Dorst, bestuurder en docent/coach bij SBW, verzorgt vakinhoudelijk management voor wijkverpleegkundigen vanuit zelfstandig ondernemerschap

4. Dementie, delier en depressie
Somber, vergeetachtig en in de war? Bij ouderen zijn dementie, delier en depressie vaak lastig te onderscheiden. Je merkt wel dat er iets niet pluis is, maar wat? En wat kun je hiermee doen? In deze workshop gaan we op interactieve wijze de oorzaken, gedragingen en ook de verschillende aanpakken bespreken. We focussen op overeenkomsten, maar ook op verschillen, zodat je handvatten voor herkenning en begeleiding hebt na afloop van de workshop.
Margje Mahler, ouderenpsycholoog, eigenaar Kennis door Verbinding, Nijmegen

5. Psychiatrische problematiek in de wijk
In deze workshop gaan we in op probleemgedrag bij cliënten met psychiatrische problematiek die je tijdens je werk als wijkverpleegkundige of verzorgende tegen kunt komen. Weet je dan waar dit gedrag vandaan komt? Probleemgedrag hangt nooit alleen maar samen met de aandoening van de cliënt. Ook jijzelf, jouw manier van communiceren, de huisgenoten en de fysieke omgeving kunnen van invloed zijn. In deze workshop gaan we in op wat jij kunt doen. We doen dit vanuit de methodiek VIO (Video Interventie Ouderenzorg).
Carina Veraart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, deskundige CCE

6. Hoe je als wijkverpleegkundige EBP aanzwengelt
Waarom handel je eigenlijk zoals je handelt? Vraag je je dit wel eens af? Kom dan naar deze workshop over EBP inzetten. Marieke Goris, een wijkverpleegkundige van Thebe die betrokken was bij de invoering van EBP in de organisatie, vertelt in een artikel: ‘We zien zelf inmiddels de meerwaarde van EBP: op de lange termijn levert die werkwijze vaak tijd op en zo houd je bovendien de kwaliteit van zorg hoog. Als wijkverpleegkundige EBP inzetten is een mooie manier om ons als beroepsgroep te profileren, zowel binnen de organisatie als landelijk. Het is een vorm van verpleegkundig leiderschap.’ Lees hier het hele artikel ‘Hoe je als verpleegkundige EBP aanzwengelt’ >
Linda van Puijenbroek, Myrjam van Dorst en Alieke van der Stelt, wijkverpleegkundigen bij Thebe

Pauzeworkshop: Fysieke belasting; zorg ook goed voor jezelf!
We helpen graag andere mensen, we willen het ze naar de zin maken en zijn dienstverlenend. Daar is niets mis mee. Maar het gaat fout als we onszelf tekort doen door niet tijdig ook voor onszelf te zorgen. Soms kan het gebruik van hulpmiddelen fysieke belasting van zorgmedewerkers verlagen. Tevens bevorderen hulpmiddelen de zelfredzaamheid van de patiënt. Tijdens deze pauzeworkshop vertellen we je er meer over!
Gerda de Zwart, trainer bij Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen, ervaren (wijk)verpleegkundige

* Voor workshops voor gevorderden is kennis met betrekking tot het onderwerp nodig.

Middagprogramma voor managers:

13.40 uur
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

13.45 uur Best Practice: Anders organiseren van wijkverpleegkundige zorg
Thuiszorg West-Brabant (TWB) is een organisatie die ervoor heeft gekozen om de wijkverpleegkundigen buiten de zorgteams te positioneren, zo krijgen zij een andere – stevigere – rol. Wijkverpleegkundigen werkzaam bij TWB delen tijdens dit onderdeel hun ervaringen: Hoe is deze nieuwe werkwijze verlopen? Wat betekent het voor hun vak? Wat vraagt het van collega’s, maar ook van bestuurders?
Anouk Verschuren en Ruth Luisterburg, wijkverpleegkundigen bij TWB
Tijdens deze interactieve bijdrage krijgt u de gelegenheid vragen te stellen, mee te discussiëren en uw visie te delen.

14.20
Vertaalslag naar de praktijk
En morgen weer ‘gewoon’ aan het werk!?!?
In het ochtendprogramma zijn toekomstvisies tussen de 5 en 20 jaar voor de wijkverpleging door diverse sprekers gepresenteerd. Wie dan leeft, die dan zorgt? Of ga je vanaf morgen aan de slag? Je maakt tijdens deze interactieve bijdrage met elkaar de vertaling van de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de wijkverpleging naar de dagelijkse praktijk.
Carolien Nauta, associé, GrowWork

15.10 uur
Hoe krijg je zelforganiserende teams op de rit?
Of hoe voorkom je dat de invoering ervan een mislukking wordt?
In sommige organisaties is de invoering van zelforganiserende teams een regelrechte ramp. De productie schiet tekort, het verzuim schiet omhoog, de medewerkers tevredenheid daalt. Ervaar tijdens dit onderdeel wat je anders kunt doen om een onnodige mislukking en frustratie te voorkomen. Karin Castelijn vertelt hoe teamleden krachtig gaan opereren en het eigenaarschap op zich nemen. Welke interventies werken dan wel en welke ook niet? Hoe staat het met de condities voor succes bij de teams in je eigen organisatie? Je krijgt zicht op wat je soms al met beperkte inspanning anders kunt doen om meer succes te bereiken.
Karin Castelijn, adviseur, MariekeWerkt en partner van 0/24 Research & Organization Development

16.30 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter en netwerkborrel

Karin Castelijn

Karin Castelijn is werkzaam bij MariekeWerkt. MariekeWerkt doet onderzoek en begeleidt organisaties en medewerkers in teams rondom Regie en Eigenaarschap. Een groot deel van zorgend Nederland laat zich voeden door de ervaringen en publicaties van MariekeWerkt. Medeoprichter Marieke Wilke deed eind jaren 90 al volop onderzoek naar zelfsturende teams in de profit-sector.

Daan Dohmen

Daan Dohmen is ondernemer en wetenschapper met een passie voor zorg. Deze passie ontstond tijdens zijn werk als assistent-verpleegkundige in de ouderenzorg en resulteerde in de oprichting van het internationale zorginnovatiebedrijf FocusCura. Na zijn Master Industrial Engineering met specialisatie Management of Medicine promoveerde Dohmen cum laude op implementatie van eHealth aan de Universiteit Twente. In 2015 werd hij benoemd als Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Dit adviesorgaan adviseert het Kabinet en Staten Generaal gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op het domein van zorg en samenleving. Daan Dohmen combineert ondernemerschap, wetenschap, kennis over gezondheidszorg met een ‘menselijke maat’ om zo unieke en innovatieve oplossingen te vinden waarmee kwetsbare mensen hun leven onafhankelijk en gelukkig zo lang mogelijk kunnen leven.

José van Dorst

José van Dorst is vice-voorzitter van de fractie Wijkverpleegkundigen van V&VN. Zij startte samen met Henk Rosendal de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW).

Myrjam van Dorst

Myriam van Dorst is wijkverpleegkundige bij Thebe. Betrokken bij de keuze voor het Omaha classificatiesysteem en de implementatie van het digitale zorgdossier binnen de organisatie. Evidenced Based Practice werkgroep mee opgericht, die de kwaliteit van zorg binnen de organisatie bevordert aan de hand van onder andere wetenschappelijke onderbouwing.

Margje Mahler

Margje Mahler is ouderenpsycholoog en combineert het werken in de praktijk van het verpleeghuis met als zelfstandig adviseur een bijdrage leveren aan de meer beleidsmatige kant van de zorg. Zo was zij de portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland en werkte daarin mee aan de totstandkoming van het nieuwe Kwaliteitskader. Eerder was zij verbonden aan een kennisinstituut voor de langdurende zorg en aan de vervolgopleiding tot specialisten ouderengeneeskunde. Juist de combinatie van ‘de voeten in de klei’ en de inhoudelijke betrokkenheid bij beleid maken voor haar de zorg een uitdagend en prachtig werkgebied.

Peter Moors

Peter Moors is trainer bij Locus, dat trainingen, individuele trajecten consultatie en advies geeft op het vlak van versterken van zelfzorg en weerbaarheid van medewerkers, omgaan met agressie/grensoverschrijding en andere vormen van complex gedrag, fysieke interventies in de zorg, gespreksvaardigheid/interactie, begeleiden teams, en opleiden van (interne) trainers en collegiale coaching en bedrijfsopvangteams (BOT)

Carolien Nauta

Als project- of (interim)manager ondersteunt Carolien Nauta al ruim 15 jaar dienstverlenende ondernemingen in de zorg hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Als associé van GrowWork verzorgt ze workshops, trainingen en blogs waarin ze veelal aandacht vraagt voor het perspectief van de patiënt of cliënt.

Linda van Puijenbroek

Linda van Puijenbroek is wijkverpleegkundige bij Thebe. Betrokken bij de oprichting van de werkgroep Evidence Based Practice en de VAR van Thebe Wijkverpleging. Nu actief lid van beide. Dit geeft haar de kans om een rol te spelen in de kwaliteit van de zorg en het beleid bij Thebe.

Henk Rosendal

Henk Rosendal is lector Wijkzorg aan de Hogeschool in Rotterdam. Hij startte samen met José van Dorst de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW).

Caroline Smeets

Caroline Smeets is sinds 5 jaar wijkverpleegkundige bij Careyn in Zuid-Beijerland en heeft het hele veranderde landschap binnen de wijkverpleging meegemaakt van de afgelopen jaren. Zij heeft de opleiding via de V&VN gedaan tot ambassadeur van de wijkverpleegkundige waarbij leiderschap van de wijkverpleegkundige wordt gestimuleerd. Om de problemen van werkdruk op de agenda te zetten bij de landelijke politiek heeft Caroline de actie #meerzorgminderpapier opgezet. En dit is gelukt tot aan minister De Jonge toe, waarbij ze samen stappen hebben gemaakt in het schrappen van registratie. Verder is zij ook werkzaam in de VVAR, als indicatiecoach, heeft leerwerkplaats HBO-v opgezet en een welzijnsconcept ontwikkeld in Zuid-Beijerland. Momenteel werkt zij sinds 1 juni als wijkverpleegkundig ondersteuner van de regiomanager in de regio Hoeksche Waard zodat er vanuit de praktijk gewerkt gaat worden aan de kwaliteit van de wijkverpleging opdat uiteindelijk de cliënt thuis de goede zorg krijgt.

Alieke van der Stelt

Alieke van der Stelt is 2 jaar werkzaam bij Thebe als wijkverpleegkundige. Eén jaar geleden is zij bij de EBP groep aangesloten, omdat dit niet in ieder buurtteam werd ingezet. Alieke vindt het belangrijk dat EBP wordt toegepast in de dagelijkse zorg, zodat kwalitatief goede zorg geleverd kan worden.

Carina Veraart

Carina Veraart is onder andere werkzaam bij CCE en Stichting tanteLouise (VVT sector). Zij heeft een achtergrond in de ouderenzorg VVT-sector. Vanuit heeft zij ook haar SPV-opleiding gedaan. Daarnaast ben ik VIO-begeleider en -opleider. Het werken met beelden kan zoveel duidelijkheid bieden. Beelden zeggen vaak letterlijk en figuurlijk meer dan woorden. Het zien gebeuren spreekt voor zich.

Sjors Verdiesen

Sjors Verdiesen is trainer bij Locus, dat trainingen, individuele trajecten consultatie en advies geeft op het vlak van versterken van zelfzorg en weerbaarheid van medewerkers, omgaan met agressie/grensoverschrijding en andere vormen van complex gedrag, fysieke interventies in de zorg, gespreksvaardigheid/interactie, begeleiden teams, en opleiden van (interne) trainers en collegiale coaching en bedrijfsopvangteams (BOT).

Paul Vogelaar

Paul Vogelaar is zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training.

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de thuiszorg.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Managerstarief
€ 560,- per groep (excl. btw) | Groepstarief: 1 manager en 2 verpleegkundigen/verzorgenden*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd voor 5 punten bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor de categorie Algemeen en Scholing Wijkverpleegkunde.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

De Grote Thuiszorgdag over de toekomst van de wijkverpleging

Blogverslag door Betsie Klomp

Op welke manier gaan we effectief om met de beschikbare tijd, nu en in de toekomst, in verband met de steeds groter wordende zorgvraag in de thuiszorg? Met deze vraag ging ik op 29 juni 2018 naar de Grote Thuiszorgdag in Ede.

Interactieve zaal
Dagvoorzitter Joost Hoebink heette de volle zaal daverend welkom en vroeg ons om via onze mobiele telefoons interactief mee te doen met het ochtendprogramma. Veelgehoorde geluiden vanuit het publiek gedurende de ochtend waren: meer personeel, meer tijd, goede opleidingsfaciliteiten. Dit alles om het wijkwerk weer aantrekkelijk te maken.

Belangrijke rol
Lector wijkzorg Henk Rosendal ging in op ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Voor een gezonde en veilige wijk is er een belangrijke rol weggelegd voor de huidige (wijk)verpleegkundige om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Dit alles staat ook beschreven in het kwaliteitskader wijkverpleging, waar hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans op inging in een speciale videoboodschap.

Nieuwe technologieën
Om de grote tijdsdruk en de grote zorgvraag aan te kunnen zijn we steeds meer aangewezen op de technologie. Daan Dohmen, CEO van FocusCura, nam ons mee naar de wereld van de technologie, zoals telemonitoring bij cliënten met COPD en hartfalen waarbij beeldzorg onmisbaar is geworden. Deze manier van zorg zal steeds meer zijn intrede doen, waarbij ik hoop dat we wel de menselijke aandacht voor onze cliënten kunnen behouden.

Goed voor jezelf zorgen
Tijdens de pauze was er gelegenheid om een interessante beursvloer te bezoeken. Ook was er voor onze eigen gezondheid een lunchpauzeworkshop over fysieke belasting, die werd gegeven door Gerda de Zwart, trainer bij Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen. Zij vertelde zeer enthousiast welke hulpmiddelen er inzetbaar zijn om ons als (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden langer gezond te houden. Dat lijkt mij in het kader van zelforganiseren, verlagen van ziekteverzuim en veilig werken een goede investering.

Gluren bij de buren
Voor het middagprogramma waren er vele keuzemogelijkheden. Omdat ik bezig ben met het opstarten van een zelfsturend team heb ik een paar sessies in die richting gevolgd. Zo ging ik eerst naar de workshop ‘Gluren bij de buren’ onder leiding van Henk Rosendal en José van Dorst. We namen een ingebrachte casus onder de loep en bespraken alle mogelijkheden met elkaar om zo van elkaar te leren. Bij deze casus was het essentieel om afspraken en rapportage goed vast te leggen. Door intercollegiaal toetsen leer je van elkaar en kom je tot kwaliteitsverbetering.

Zelforganiserende teams
Het tweede deel van de middag ben ik aangeschoven bij het managementtraject voor leidinggevenden. Adviseur Karin Castelijn ging in op het invoeren van zelforganiserende teams. Dit gaf mij handvatten om het zelforganiseren bij ons goed op de rit te krijgen. Termen als balans in regelmogelijkheden en heldere taakeisen zijn belangrijk om een goed zelforganiserend team neer te zetten. De tip die we kregen: maak tijd om stil te staan en aandacht te hebben voor je collega’s en jezelf en kijk wie wat kan om het gezamenlijke werk goed te realiseren. Dit was een mooie afsluiting van een zeer leerzame dag.

Betsie Klomp (58) is werkzaam als verpleegkundige in de wijk in een mooie plattelandsregio midden in het land. Privé runt zij samen met haar echtgenoot ook een eigen melkveebedrijf, dat al vele vormen van automatisering kent. In de thuiszorg ziet zij dat de technologie ook steeds meer zijn intrede doet. Zij hoopt dat de factor menselijke aandacht daarbij behouden blijft.