Dag van de Wijkverpleging

Werk jij in de wijkzorg? Mis deze dag dan niet!
Campagnebeeld Dag van de wijkverpleging

Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, groeit. Met als gevolg dat de complexiteit van de zorgvraag blijft toenemen. Wat betekent dat voor jou als zorgprofessional?

De Dag van de Wijkverpleging richt zich op actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Er komen verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu in de wijkzorg spelen aan bod. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops op niveau, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk.

Workshops op niveau, interessante sprekers en actuele vraagstukken. Mis deze dag niet!

Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de wijkverpleging en discussieer je mee tijdens Het Grote Wijkverpleging Debat. In de middag kun je kiezen voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus. Het programma is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de wijkzorg, zowel (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden én managers.

Wat je hebt geleerd na de Dag van de Wijkverpleging:

 • om te gaan met eenzaamheid
 • hoe je bij kunt staan in thuis sterven
 • meer over dilemma’s bij dementie
 • meer over de ontwikkelingen omtrent thuiswonende mensen met dementie
 • meer over het Update Expertisegebied voor wijkverpleegkundige
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging, hoe werkt het voor je?

Bekijk het programma >>
Bekijk de workshops >> 

Bekijk het programma van de Dag van de Wijkverpleging*

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan? Tijdens deze openingspresentatie word je meegenomen in de ontwikkelingen rond wijkverpleging.

10.10

Tijdens het debat discussieer je mee over actuele vraagstukken in de wijkverpleging en krijg je volop de gelegenheid vragen te stellen!

Aan tafel zitten:

 • IGJ: Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg, Inspectie Gezondheidszorg 
 • Gijsbert van Herk, voorzitter Raad van Bestuur, Humanitas
 • Nienke Bleijenberg, Lector Proactieve Ouderenzorg, Lectoraat Chronisch Zieken, Hogeschool Utrecht
 • Evelyn Naalden, wijkverpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist, TWB Thuiszorg met Aandacht

11.00
Koffie- en theepauze
11.30
Lees meer Sluiten
Thuiswonende mensen met dementie

De nieuwste ontwikkelingen, met aandacht voor de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie. De dementiewereld verandert en daar moet je in mee. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in de komende twintig jaar verdubbelen, waarbij steeds meer van hen thuis zullen blijven wonen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes tot zeven jaar thuis en een tot twee jaar in een zorginstelling. Dat vraagt dat er nieuwe vormen van zorg en begeleiding worden ontwikkeld. Robbert Huijsman licht toe hoe een betere samenwerking tussen professionals ervoor kan zorgen dat thuiswonende mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren.

Behoefte na te praten met Robbert Huijsman? Meld je aan voor de lunchtafel met Robbert Huijsman!
*Doelgroep: management

11.55
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg in de wijk

Hoe wil je sterven en waar? Een belangrijke vraag. De meeste mensen sterven het liefst thuis. Palliatieve zorg thuis is dan ook van groot belang. Wat kun jij betekenen in deze fase? Hoor het tijdens deze zeer inspirerende presentatie.

12.50
Pauze inclusief een heerlijke lunch
13.45
Workshopronde 1
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 2
16.15
Netwerkborrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Op niveau: 

 • Managers
 • (Wijk)verpleegkundige
 • Verzorgende

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops. Dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers.

Alle workshops zijn in beide rondes, tenzij anders aangegeven. 


Workshops voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden: 

1

Je constateert dat je cliënt eenzaam is, je popelt om er iets aan te doen. Maar wat is een goede mix van interventie en terughoudendheid en respect voor eigenheid? Wil iedereen wel iets met de eigen eenzaamheid doen? In deze workshop verdiepen we ons in eenzaamheid, wat is het, hoe te signaleren, welke factoren zijn van invloed. Wat kunnen we betekenen voor de eenzame, en waar liggen de grenzen? Waar moet je op letten als je in gesprek gaat met de eenzame cliënt? Eenzaamheid vraagt om maatwerk, er is geen cure for all. Na deze workshop sta je steviger met betrekking tot het probleem.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

2
Lees meer Sluiten
Dilemma’s bij dementie*

Hij zit daar maar en komt, sinds hij lijdt aan dementie, nog maar nauwelijks in beweging. Zijn partner kijkt je soms moedeloos en vertwijfeld aan. Je hoort het hem zeggen ‘sinds mijn vrouw lijdt aan dementie is ze zo egoïstisch geworden, het draait allemaal om haar’. In de wijk vaak herkenbare woorden en situaties. Mensen met dementie in beweging krijgen, zonder te veel druk, zonder overvragen het is soms nodig en soms ook ontzettend moeilijk, zowel voor de naasten als voor de professionals.

In een interactieve  workshop word je meegenomen in de werking van ons brein als we te maken krijgen met dementie en maak je kennis met manieren om mensen met dementie in beweging te krijgen, te activeren en te verleiden zonder te vragen. En dit zit zowel in de benadering als in de omgeving.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

3

Hoe kun je jouw lokale netwerk versterken voor beter afgestemde zorg aan mensen met dementie en hun naasten?
Tijdens deze workshop behandelen we:

 • Hoe (wijk)verpleegkundigen hun wijknetwerk kunnen inrichten of versterken
 • Succesfactoren voor een wijknetwerk voor mensen met dementie en hun naasten
 • Welke rol voor (wijk)verpleegkundigen is weggelegd

Er worden voorbeelden gegeven van concrete verbeteringen waar de netwerkaanpak vanuit het netwerkzorgmodel ‘DementieNet’ toe leidt. Eén van deze essenties is de verbindende leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen. We gaan concreet aan de slag met welke stap nodig is om het wijknetwerk voor jou een stap verder te brengen.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

4

Wat een wijkverpleegkundige moet kennen en kunnen staat beschreven in het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. Zo weten niet alleen je collega’s, maar ook je cliënten en samenwerkingspartners, wat ze van jou mogen verwachten. Deze competenties zijn beschreven aan de hand van de CanMEDS-rollen. In 2012 verscheen de eerste versie van dit Expertisegebied. Deze is recent geëvalueerd, en mede op basis daarvan is deze maand (juni 2019) een geactualiseerde versie verschenen. Hierin zijn niet alleen alle belangrijke ontwikkelingen en brondocumenten meegenomen, maar is ook aangeven wat de gevolgen daarvan zijn voor de wijkverpleegkundige competenties. Tijdens deze workshop worden veranderingen t.o.v. 2012 gepresenteerd, en is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

*Bestemd voor wijkverpleegkundigen, managers zijn ook welkom

5

Als wijkverpleegkundige heb je al enige ervaring opgebouwd met indiceren. Hoe gaat het tot nu toe? Hoe kun je jouw indicatie nog beter onderbouwen? Hoe maak je hierbij gebruik van je collega’s? Door op de juiste resultaten voor de cliënt te sturen kun jij ervoor zorgen dat jouw cliënt daadwerkelijk de juiste zorg krijgt. Vakbekwaam indiceren is dé manier om voor elkaar te krijgen dat cliënten jou voldoende vertrouwen om samen te doen wat nodig is, ongeacht welk classificatiesysteem je gebruikt. Kom naar deze workshop, deel je ervaringen met elkaar en verrijk je inzichten.

*Bestemd voor wijkverpleegkundigen

6

Het effect van ondervoeding is erg groot. Denk aan een groter valrisico bij ouderen. Daarnaast leidt het tot een slechtere kwaliteit van leven, langer ziekenhuisverblijf, trager herstel van ziekte, sneller ziek worden en vervroegde opnames in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ondervoeding vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kunt doen.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

7
Lees meer Sluiten
Samenwerken rond probleemgedrag*

De aanpak van probleemgedrag bij een cliënt stelt elke zorgprofessional voor een uitdaging. Binnen de thuiszorg  is het soms extra lastig, omdat er vaak diverse professionals van uiteenlopende organisatie betrokken zijn. Al die betrokkenen hebben een eigen visie en mening als het gaat om de zorg voor de cliënt. Hoe lukt het dan toch om samen tot een eenduidige omgang en benadering te komen? Aan de hand van een multidisciplinaire analyse van gedrag (idiografische theorie) krijgen deelnemers in een interactieve workshop handvatten om in de praktijk zelf mee aan de slag te gaan.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom


Workshops voor managers (en wijkverpleegkundigen): 

Let op: workshop 2, 3, 4, 6 en 7 (zie hierboven) kunnen voor jou als manager ook interessant zijn. Ze geven inzicht in waar jouw medewerkers tegen aan lopen.

8

Personeelstekorten, hoge werkdruk, bureaucratie, geld tekort.. en de vraag neemt toe de komende jaren, explosief! Wat zijn de meest voorkomende issues in de (wijk)zorg? Zijn het externe ontwikkelingen die het lastig maken, of kan een organisatie hier zelf ook e.e.a. in betekenen? Hoe kun je het werkzame leven van (wijk)verpleegkundigen en verzorgende beter, leuker en makkelijker maken? Je wordt tevens meegenomen in een best practice: een grote lopende succesvolle transitie om van te leren. Matthias is expert in advies rondom verandermanagement en informatietechnologie voor de zorg; laat je tijdens deze workshop door hem inspireren, zodat je de volgende dag beter inzicht hebt in hoe het door makkelijk door te voeren veranderingen, veel beter kan – voor iedereen!

*Bestemd voor managers, geïnteresseerde wijkverpleegkundigen zijn ook welkom

9
Lees meer Sluiten
Kennisontwikkeling - kwaliteit en uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg* (alleen in ronde 1)

Om goede zorg thuis te leveren is kennis nodig. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de kennisontwikkeling binnen de wijkverpleging. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het inrichten van een kennisinfrastructuur binnen de wijkverpleging. Mede door o.a. het Zichtbare Schakel programma van ZonMw. In december is de kennisagenda wijkverpleging aangeboden aan VWS. Een routeplanner voor de toekomst, ontwikkeld door de beroepsgroep in samenwerking met vele stakeholders. In totaal zijn ruim 150 vragen aangedragen waarvan 16 geprioriteerd. Naast vraagstukken op het gebied preventie, indiceren, samenwerken en technologie zijn vragen ingediend rondom uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg. Tijdens deze sessie wordt de inhoud van de kennisagenda gepresenteerd en gaan we in op wat het voor de praktijk, de zorgorganisatie, onderwijs en onderzoek betekent. Daarnaast gaan we in op een eerste verkenning van uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg. Welke uitkomsten zijn relevant en beïnvloedbaar?

*Bestemd voor managers en wijkverpleegkundigen

10
Lees meer Sluiten
Lunchsessie thuiswonende mensen met dementie* (alleen tijdens de lunchpauze)

Wil je als manager graag met Robbert Huijsman doorpraten over het onderwerp thuiswonende mensen met dementie? Meld je dan aan voor de lunchtafel met Robbert Huijsman.

*Bestemd voor managers

Tijd: van 12.40 tot 13.30 uur
Deze exclusieve sessie (10 plaatsen, vooraf inschrijven noodzakelijk) vindt plaats tijdens de lunchpauze. Lunch wordt opgediend tijdens de sessie.

Het programma is in ontwikkeling, onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de wijkzorg.

Tarieven
€ 239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
€ 279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
De Dag van de Wijkverpleging is voor 5 punten geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals scholing Wijkverpleegkunde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.

Bekijk hier de terugblik op de Dag van de Wijkverpleging 2019.