Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Veelgestelde vragen over de cao ziekenhuizen

De nieuwe cao ziekenhuizen zorgt voor verschillende vragen bij verpleegkundigen. Een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden.
Veelgestelde vragen over de cao ziekenhuizen
Veelgestelde vragen over de cao ziekenhuizen - Foto: ANP Lex van Lieshout

Ik ben in september 2014 ben met pensioen gegaan. Wat betekent die eenmalige uitkering in juli 2015 voor mij?

Helaas kom je niet in aanmerking voor de eenmalige uitkering. Deze uitkering geldt voor iedere werknemer in dienst op 1 juli 2015 en werkzaam vanaf 1 maart 2014 op basis van een voltijd dienstverband. Voor een deeltijd dienstverband geldt dit naar rato van het dienstverband.

In juli 2015 ontvangen we een eenmalige uitkering van 0,5 % met een bodem van € 400,-. In juli 2016 volgt er nog een eenmalige uitkering van 0,5% met een minimum van € 125,-. Over welk bedrag wordt die 0,5 % berekend?

De eenmalige uitkering wordt berekend over twaalf maal het salaris van juni van het jaar waarin je de eenmalige uitkering ontvangt.

De eenmalige uitkering op 1 juli 2015 met een bodem van € 400,- geldt ter compensatie voor het niet doorvoeren van een loonsverhoging in 2014. Deze uitkering geldt voor iedere werknemer in dienst op 1 juli 2015 en werkzaam vanaf 1 maart 2014 op basis van een voltijd dienstverband. Voor een deeltijd dienstverband geldt dit naar rato van het dienstverband.
In juli 2016 volgt een eenmalige uitkering van 0,5%. Deze eenmalige uitkering kent een bodembedrag van € 125,- euro bruto. Deze uitkering geldt voor iedere werknemer in dienst op 1 juli 2016 . Ook hier geldt dat de uitkering wordt berekend naar rato van het dienstverband.

Dit moet je weten over de nieuwe cao ziekenhuizen
De belangrijkste punten op een rij >>>

Op 1 maart is mijn derde jaarcontract ingegaan. Kan ik volgens de nieuwe cao vragen om een contract voor onbepaalde tijd?

Er is afgesproken dat een contract voor bepaalde tijd in principe wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij normaal/goed functioneren krijgt de werknemer die tot dan toe werkzaam was op basis van een contract voor bepaalde tijd, aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per jaar aangeboden. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende functie op dat moment wordt gerekend tot de vaste arbeidsplaats. Neem contact op met je vakbond voor eventuele ondersteuning.

Bepaalt de werkgever op welke scholing je recht hebt of heb je daar zelf iets over te zeggen?

Nieuw in de cao ziekenhuizen is een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan (bijvoorbeeld een POP) waarin staat wat de (toekomstige) scholingsbehoefte is. Het kan gaan om functiegerichte scholing, waarbij de verpleegkundige cursussen volgt in het kader van de huidige functie. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van verpleegtechnische handelingen. En in je persoonlijk ontwikkelingsplan kun je vragen om employability gerichte scholing, die zich meer richt op je toekomstige ontwikkeling.

Iedere verpleegkundige is zelf medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, dus je kunt zelf aandragen welke scholing jij wilt volgen. Van de werkgever wordt instemming verwacht voor het uitvoeren van het scholingsplan tenzij er gemotiveerd kan worden aangegeven waarom de voorgestelde scholing niet kan worden aangeboden. Stel dat je werkgever jouw scholingsverzoek afwijst, dan kun je bezwaar maken bij de werknemersklachtencommissie.
Rekening houdend met de specifieke situatie van de instelling stelt de werkgever jaarlijks een percentage van 3% van de loonsom beschikbaar voor scholingsactiviteiten die door de werkgever worden vergoed/bekostigd.

Hoe zit het met de nachtdiensten voor oudere werknemers in de nieuwe cao, wordt de leeftijd naar 59 verplaatst?

Nee. In de cao ziekenhuizen 2009-2011 is de leeftijdsgrens voor het niet werken van nachtdiensten verschoven van 55 naar 57 jaar. Dit blijft onveranderd.

Ben jij tevreden met de cao?
Na heel veel onderhandelingen, ‘patiëntvriendelijke acties’ en een ultimatum aan de werkgeversvereniging NVZ is er dan nu ineens een onderhandelaarsakkoord voor de cao Ziekenhuizen. Ben jij tevreden? Laat het weten op Nursing Connect >>>

Wordt een pauze in de nacht doorbetaald?

Nee. De afspraak over de pauze in de nacht blijft hetzelfde als in de vorige cao ziekenhuizen.

Naast de wettelijke pauze volgens de Arbeidstijdenwet geeft de werkgever de werknemer gelegenheid voor koffie- en theepauzes voor de duur van maximaal een kwartier. Duurt de pauze langer, dan valt dat onder je eigen tijd.
Indien de werkgever gebruik maakt van een geconsigneerde pauze in de nachtdienst, en de werknemer daardoor de werkplek niet mag verlaten, ontvangt hij een consignatievergoeding van € 5,- per pauze van een half uur. Dit bedrag ontvang je niet als je toch arbeid moet verrichten in je pauze, want dan valt het weer onder werktijd.

Worden de 12-uursdiensten ingevoerd?

Nee. Woordvoerders van de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) lieten begin dit jaar al weten dat de 12-uursdiensten van de baan zijn. In 2014 liet de NVZ in de wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe cao weten aaneengesloten diensten van 12 uur voor werknemers in het ziekenhuis in te willen voeren. Vakbonden waren fel tegen dit voorstel, net als veel verpleegkundigen op Nursing.nl destijds.

2 REACTIES

  1. Lees alle reacties

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.