Biofilm

Definitie

Dit zijn zalven en crèmes waaraan een antisepticum of een antibioticum werd toegevoegd om op die manier een continue antibacteriële werking te creëren.

Eigenschappen
– Is antibacterieel.
– Is naargelang de samenstelling van het excipiens vetter of minder vet.

Indicatie
– Gecontamineerde of geïnfecteerde oppervlakkige wonden waarbij het gebruik van een topisch antisepticum wenselijk is.

Contra-Indicatie
– Gezien de potentiële bijwerkingen is het niet wenselijk om antibacteriële crèmes of zalven te gebruiken bij zuivere, niet gecontamineerde wonden.

Praktisch
– Dient regelmatig verwijderd te worden (minstens 1x per dag verbandwissel).
– Vereist een gaasverband of pleister.

Potentiële bijwerkingen
– Overgevoeligheidsreacties (contactallergie op het actieve antisepticum of antibioticum, of op het excipiens – bijvoorbeeld op een bewaarmiddel).
– Resistentie voor het bewuste antibioticum (enkel bij antibiotica en niet bij antiseptica).

(Handboek Wondzorg, 2009)