Home Thema’s

Onze thema's

Ziektebeelden | Nursing voor verpleegkundigen

Ziektebeelden

Als verpleegkundige kom je legio ziektebeelden tegen. Via deze themapagina vind je informatie over pathologie, symptomen en interventies om hierbij de best mogelijke zorg te verlenen.
Wat is wondzorg? | Nursing

Wondzorg

Ulcus cruris, oncologische wonden, decubitus. En natuurlijk diabetische voet en brandwonden. Wonden die je regelmatig tegenkomt. Via deze themapagina vind je informatie over behandeling en wondmaterialen om goede wondzorg te kunnen verlenen.
Laatste levensfase | Nursing voor verpleegkundigen

Laatste levensfase

Bij palliatieve of terminale zorg is de zorg niet meer gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt.

Alle thema’s

 • Bejegening

  Letterlijk betekent bejegening: de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt. In de zorg hebben we het dan over de wijze waarop een zorgverlener een zorgvrager benadert. Een respectvolle attitude tegenover de zorgvrager, maar ook een goede communicatie is essentieel voor optimale zorgverlening.
 • Beroepsprofielen

  In Nederland zijn verpleegkundigen op twee niveaus opgeleid: mbo- en hbo-niveau. Een stuurgroep werkt aan twee verschillende beroepsprofielen, die recht doen aan beide opleidingsniveaus.
 • De Verpleegkundige

  Als verpleegkundige heb je een prachtig beroep. Maar het is niet altijd even makkelijk om verpleegkundige te zijn. Hoge werkdruk, klagende collega's, patiënten die moeilijk in de omgang zijn, soms is het vak een hele uitdaging. Het is dan ook belangrijk dat je als verpleegkundige niet alleen goed voor anderen kunt zorgen, maar ook voor jezélf.
 • E-health

  E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk aan het elektronisch patiëntendossier, maar ook aan apps en domotica.
 • EBP

  Evidence-based practice (EBP) is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal (evidence) dat op dat moment beschikbaar is. EBP helpt verpleegkundigen wetenschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen.
 • Klinisch redeneren

  Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).
 • Laatste levensfase

  Bij palliatieve of terminale zorg is de zorg niet meer gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt.
 • Medicatie

  Zorg voor medicatie: uitzetten, klaarzetten, aanreiken of toedienen van medicijnen.
 • Opleiding en deskundigheid

  Als verpleegkundige ben je nooit uitgeleerd. Via deze themapagina vind je informatie over opleidingen, stagelopen, deskundigheids­bevordering en het kwaliteitsregister V&V.
 • Ouderenzorg

  Bij veel ouderen is sprake van een combinatie van aandoeningen en klachten zoals diabetes, dementie, incontinentie en slikproblemen. Daarvoor krijgen ze vaak veel verschillende medicatie (polyfarmacie). De uitdaging voor verpleegkundigen is om de regie zo veel mogelijk bij de cliënt te laten, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor bijvoorbeeld medicatieveiligheid en valpreventie.
 • Patiëntveiligheid

  Voor een patiëntveilige zorg moet de verpleegkundige bekwaam en bevoegd zijn, onveilige situaties en risico’s herkennen en werken volgens protocollen en richtlijnen. Medicatieveiligheid en infectiepreventie staan daarbij hoog op de lijst.
 • Thuiszorg

  Indicaties, zelfsturing, bekostiging: op het gebied van wijkverpleging/thuiszorg is veel gaande. Ook wordt de wijkverpleegkundige zorg inhoudelijk steeds complexer.
 • Tuchtrecht

  Verpleegkundigen die tekort schieten in hun zorgverlening kunnen voor een tuchtcollege worden gedaagd. Dit gebeurt in het kader van de Wet BIG. Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de patiëntveiligheid te bewaken.
 • Verpleegtechnische handelingen

  Deze themapagina houdt je op de hoogte van ontwikkelingen rond verpleegtechnische handelingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld risicovolle handelingen en voorbehouden handelingen zoals katheteriseren, injecteren en puncteren.
 • Voeding

  Door een verminderde intake en een hogere energiebehoefte, is goede voeding essentieel bij ziekte. Voeding en stofwisseling is ook een van de elf gezondheidspatronen van Gordon.
 • Werk en cao

  Op de themapagina Werk en Cao vind je informatie over zaken als arbeidsomstandigheden, werkdruk en onregelmatig werken.
 • Wondzorg

  Ulcus cruris, oncologische wonden, decubitus. En natuurlijk diabetische voet en brandwonden. Wonden die je regelmatig tegenkomt. Via deze themapagina vind je informatie over behandeling en wondmaterialen om goede wondzorg te kunnen verlenen.
 • Ziektebeelden

  Als verpleegkundige kom je legio ziektebeelden tegen. Via deze themapagina vind je informatie over pathologie, symptomen en interventies om hierbij de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Welk thema mis je?
  Tip de redactie!