Home Zoek

Je hebt gezocht op tuchtrecht ( 269 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Tuchtrecht
Stapel biljetten van 50 euro

Verpleegkundige die groot geldbedrag aannam van cliënt toch niet doorgehaald in register

...ake van diefstal, volgens de verpleegkundige van een schenking. De tuchtrechter gaat daar niet over, en oordeelt alleen of de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar is gekomen. Het Regionaal Tucht...
Tuchtrecht
EPD verpleegkundigen

Verpleegkundige voorwaardelijk geschorst nadat ze dossiers inkeek

De verpleegkundige was werkzaam onder een flexcontract en had daarom toegang tot patiëntendossiers van verschillende afdelingen. Toen bleek dat ze 10 dossiers had ingekeken waarvoor ze niet geautor...
Tuchtrecht
Afbeelding van stethoscoop en hamer van tuchtrechter

Verpleegkundige kijkt dossier ex-man in: geen tuchtstraf

De verpleegkundige werkte op de afdeling psychiatrie van een ziekenhuis, toen ze in 2018 een half uur lang in het medisch dossier van haar ex-man inlogde. Ze bekeek verschillende velden. De verplee...
Tuchtrecht
geld uit pinautomaat

Verpleegkundige geschrapt wegens stelen van cliënten

De diefstal werd ontdekt toen de zorginstelling waar de verpleegkundige werkte, vermoedens van familieleden onderzocht. De verpleegkundige nam in een periode van ongeveer een half jaar zeker 4.000...
Tuchtrecht

Verpleegkundige krijgt waarschuwing voor onprofessioneel appen

...sprek’. Het is niet voor het eerst dat een verpleegkundige voor de tuchtrechter moet verschijnen vanwege ongepaste appjes. Appen over een patiënt of cliënt is sowieso niet verstandig i.v.m. de privacy...
Tuchtrecht

Verpleegkundige kijkt dossier overleden cliënte in: waarschuwing

...de huisarts 6 verpleegkundigen ervan dat zij hun beroepsgeheim hadden geschonden door met de media te praten. Het is nog onduidelijk of deze verpleegkundigen voor de tuchtrechter zijn verschenen.
Tuchtrecht

Verpleegkundige geschorst voor seksuele relatie met cliënt

De verpleegkundige werkte in een instelling voor de behandeling van complexe psychiatrische problemen. De cliënte werd hier tussen 2015 en 2018 14 keer opgenomen. De verpleegkundige en cliënt onder...
De Verpleegkundige

Excuses maken in tuchtzaak? Onderzoek wijst uit of dat verstandig is

...an Tilburg University. Voor haar promotie-onderzoek analyseerde ze tuchtrechtzaken tegen artsen en verpleegkundigen. 1 Je hebt onder andere onderzocht of excuses aanbieden in een tuchtzaak juridische...
Tuchtrecht

Verpleegkundige mag na hoger beroep toch weer in de zorg werken

...de verpleegkundige hiervoor al 20 jaar heeft gewerkt zonder met de tuchtrechter in aanraking te komen. Ook merkt het Centraal Tuchtcollege op dat de verpleegkundige professionele hulp heeft ingeschake...
Tuchtrecht

Verpleegkundige berispt vanwege relatie met verslaafde cliënt

...ge is niet de enige die vanwege een relatie met een cliënt voor de tuchtrechter moest verschijnen. Wel komt zij er met een relatief milde straf vanaf. Eerder dit jaar werd een verpleegkundige voorwaar...